Oldtimerprisen

Oldtimerprisen og LIONS donationer

Oldtimerprisen er en særlig pris på 50.000,00 kr. som genereres af overskuddet fra Oldtimerløbet. 
Hvert år gives prisen til enkeltperson/-er el. institution/-er og lignende, for derved at bidrage til fremme af nye eller igangværende projekter af medicinsk, social el. kulturel art for borgere i Broager og Gråsten lokalområde, herunder post nr. 6300-6400. 
Prisen er igennem årene også blevet delt, således at der har været flere som har fået glæde af prisen.

Oldtimerprisen 2022
Oldtimerprisen blev delt med:
20.000 kr. til Kværs Sogns Forsamlingshus til køkken/scene,
20.000 kr. til Ældre Sagen Broager til handicaptoilet, og
10.000 kr. til Pigefodbolden i Broager UI, til Tom Bøttger Jensens hold-træning.
 

Jubilæumsprisen på 30.000 kr. gik til støtteforeningen for Hospice Sønderjylland.

 

Oldtimerprisen 2019
Fjordbo - 20.000,00
Alnor Strandpark - 20.000,00
Rinkenæs Kulturgruppe - 10.000,00

Samlede donationer til velgørenhed
90.600 kr

- Strandhjem musikfestival 2018, Pigeskolen
- Gudrun International, Badebrosforening
- Alnor, Kræftramte børn i Brasilien, Bjarne Hansen
- International, Julehjælp 
- Gråsten/Adsbøl Menighedsråd, Julehjælp
- Kværs Menighedsråd, Katastrofehjælp 2019 
– International, Lederkursus
- Rinkenæs Spejder.  

LIONS donationer
I 2012 blev der f.eks. ud over Oldtimerprisen pr. kr. 50.000,00 doneret ca. kr. 100.000,00 til plejehjem, div. foreninger, brandværn, og institutioner i lokalområdet. Det er her Lions kan gøre en forskel og hjælpe såfremt de offentlige midler ikke helt slår til. Ud over lokale donationer, sendes der også penge til nationale og internationale projekter.

Oldtimerprisen 2014
50.000,00
Samlede donationer for over kr. 200.000 gik til velgørenheds formål.

Donationer i 2014
Foldboldklubben Frem Egernsund, Skelde Gymnastikforening, Gråsten Idræts- og Gymnastikforening, Skelde Landsbylaug, Gråsten Forum, Det Palliative Team, Danske Hospitalsklovne, Strandhjem i Broager, Julemærkehjemmet i Kollund

Oldtimerprisen 2015
I 2015 blev Oldtimerprisen ligeligt fordelt til:
- Kulturlandsby 6300 Gråsten - til stiforløb fra Gråsten Landbrugskole til Roden Skov.
- Det grå Guld på Teaterhuset i Ladegårdsskov til kulisse arbejde.

Samlede donationer til velgørenhed
108.520 kr.

Nepal v/ Bente Damkjær, Lions Katastrofehjælp, Røde Kors i Gråsten og Broager, Gråsten Plejecenter, Strandhjem musikfestival og Lions Feriehuse m.fl.

 

Oldtimerprisen 2016
De frivillige kræfter bag Egernsund gamle Skole, den gamle skole i Egernsund er i dag et samlingssted for foreninger og andre interessegrupper til glæde for borgerne i Egersund-området.

Samlede donationer til velgørenhed
175.000 kr.

Børnelejren på Langeland, NSR Solar Cookers, Gråsten Krolf, Tante Tråd, Kirkens Korshær, Gråsten-Adsbøl menighedsråd, Røde Kors Gråsten, Lions pris 2017, Sønderborg Sygehus julearr., LEO Club Sønderborg, Lions Katastrofehjælp, Lions YCE lejre, Broagerhus, Rendbjerghjemmet, og Lions LCFI m.fl.

Oldtimerprisen 2017
Delt i 3 donationer til:
Strandhjem
Rinkenæs Borger-Familie forening
Stafet for livet

Samlede donationer til velgørenhed
195.851 kr.

KGGO dartboard, Julemærkehjem, Børne- Ungeklinikken, Hospitalsklovnene, Gråsten-Adsbøl menighedsråd, Gråsten Plejecenter, Lions Katastrofehjælp, Gråsten Sejlklub og Lions YCE-lejre.

Oldtimerprisen 2018
Fjordbo
Dalsmark
Gråsten Æblefestival

Samlede donationer til velgørenhed
90.600 kr

Strandhjem musikfestival 2018, Pigeskolen - Gudrun International, Badebrosforening - Alnor, Kræftramte børn i Brasilien, Bjarne Hansen -International, Julehjælp - Gråsten/Adsbøl Menighedsråd, Julehjælp - Kværs Menighedsråd, Katastrofehjælp 2019 – International, Lederkursus - Rinkenæs Spejder.  

G-6S38WJDZ4L